Leadership & Management

Мениджмънт - надграждане
Повишаване на ефективността

Цели

Последващо личностно усъвършенстване в следните насоки:

 • лидерски компетенции
 • социални компетенции
 • систематични компетенции

Таргет група

Този тренинг надгражда базовото обучение по мениджмънт на gustavkäser. Участниците задълбочават наученото, доразвиват уменията си и повишават още повече личното си въздействие.

Съдържание

Лидерски компетенции

 • Мениджърът като реформатор и екипен мотиватор
 • Стратегии за убеждаване в различни лидерски ситуации

Социални компетенции

 • Анализ на силните страни и слабостите на участниците. Обратна връзка за тяхното въздействие (самооценка и оценка от колегите)
 • Усвояване на стратегии за разпознаване на личностните типове на другите хора и оптимално адаптиране при комуникация с тях
 • Стратегии за убеждаване при преговори, презентиране и модериране
 • Опознаване на личните поведенчески предпочитания по практически и забавен начин

Систематични компетенции

 • Систематичен подход при решаване на проблеми и взимане на решения
 • Методично процедиране при преговори, презентиране и екипни срещи
 • Практическо приложение на техники за креативност
 • Ключови аспекти на възприятието и взимането на решения

Методология

 • Практически ориентиран интензивен тренинг
 • Упражнения и ролеви игри, обхващащи съдържанието по-горе
 • Анализ и коучинг на ежедневни практически ситуации
 • Трансфер от теория към практика, чрез поставяне на цели и планове за практика на участниците
 • Личен план за действие и прилагане
 • Разработване на добри практики

 

Пътят на ученето с gustavkäser:

LerrningJourney

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.