SALES PERFORMANCE

Продажби - надграждане
Управление на комплексността

Цели

Последващо личностно развитие в следните насоки:

 • търговски компетенции
 • социални компетенции
 • систематични компетенции

Таргет група

Този тренинг надгражда базовия търговски тренинг на gustavkäser. Участниците задълбочават наученото, доразвиват уменията си и повишават още повече личното си въздействие.

Съдържание

Търговски компетенции

 • Целенасочено поведение в различните фази на търговския процес
 • Стратегии за убеждаване в различни продажбени ситуации

Социални компетенции

 • Анализ на силните страни и слабостите на участниците. Обратна връзка за тяхното въздействие (самооценка и оценка от колегите)
 • Усвояване на стратегии за разпознаване на личностния тип на клиента и оптимално адаптиране при комуникация с него
 • Подобряване на уменията за изграждане на лични взаимоотношения
 • Опознаване на личните поведенчески предпочитания по практически и забавен начин

Систематични компетенции

 • Методичен подход при подготовка и провеждане на преговори
 • Развитие и прилагане на стратегии за позитивно мислене при работа с клиенти
 • Стратегически подход в комплексни търговски ситуации
 • Ключови аспекти на възприятието и взимането на решения

Методология

 • Практически ориентиран интензивен тренинг
 • Упражнения и ролеви игри, обхващащи съдържанието по-горе
 • Анализ и коучинг на ежедневни практически ситуации
 • Трансфер от теория към практика, чрез поставяне на цели и планове за практика на участниците
 • Личен план за действие и прилагане
 • Разработване на добри практики

 

Пътят на ученето с gustavkäser:

LerrningJourney

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.