Leadership & Management

Ledelse
Håndtere endring

Formål

 • Vellykket og overbevisende lederskap
 • Selvmotivasjon og motiverende samhandling med andre
 • Optimal bruk av ansattes potensial gjennom en individuell situasjonsbestemt lederstil

Målgruppe

Grunnleggende trening for mennesker i forskjellige yrker og på ulike ledelsesnivå
For erfarne ledere for å definere sin nåværende posisjon, som oppfriskning til videre utvikling

Innhold

 • Hvor viktig holdning er i lederrollen
 • Håndtere endring
 • Forutsetninger for vellykket ledelse
 • Overbevisende lederadferd
 • Økt personlig innflytelse
 • Bevisst innflytelse oppover i organinsasjonen
 • Motivere diskusjonsstyring
 • Forhandling - kunsten å overbevise andre
 • Målrettet kommunikasjon med medarbeidere
 • Hvordan avdekke motivasjon
 • Prinsipper for ledelse
 • Ros og anerkjennelse
 • Teamledelse
 • Resultatorientert diskusjonsstyring
 • Arbeide effektivt

Didaktikk

 • Praksisorientert intensiv trening
 • Øvinger, rollespill for å dekke innholdet over
 • Analysering og coaching av nåværende praktiske situasjoner
 • Overgang fra teori til praksis med målsetting og deltakernes praksisrapporter
 • Personlig handlingsplan og gjennomføring
 • Utvikling av beste praksisprosedyrer

 

gustavkäser læringsvei:

LerrningJourney

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.