icon culture
CULTURE & CHANGE

Korzystać ze zmiany – w silnym kontekście kulturowym.

„Kultura zjada strategię na śniadanie”. (P. Drucker). Tempo i jakość zmian we współczesnych gospodarkach, np. transformacja cyfrowa, stawia nowe wyzwania przed firmami i ich pracownikami. Wyniki globalnych programów badawczych wskazują, że większość firm, a tym samym ich pracowników, tkwi w przeszłości. Firmom trudno dotrzeć jest tam gdzie zmierzają, gdy ich przywódcy nie znają i nie potrafią wskazać im drogi. Zdolności analityczne i umiejętności biznesowe doprowadzą do upragnionej zmiany tylko wtedy, gdy połączy się je z głęboko zakorzenioną zmianą zachowań (kulturą).

Niektóre korzyści, jakie klienci uzyskują dzięki naszej współpracy (only in English available):

Nasze programy główne: szkolenia gustavkäser mają w zamierzeniu obrazować wysoce praktyczny pogląd na jeden z najbardziej naglących współczesnych problemów biznesowych: w jaki sposób korzystać ze współpracy i wartości dodanej w coraz częściej przejawianym podejściu „co ja z tego będę mieć”?
Czym jest kultura korporacyjna, która zapewnia firmom stabilność niezbędną do poradzenia sobie z nadchodzącymi zmianami?

 
icon management
Leadership & Management

Skuteczni menedżerowie nie zawsze są silnymi przywódcami.

Menedżerowie i przywódcy muszą rozwinąć samoświadomość, aby wpływać na swoje otoczenie i skłonić je do dobrowolnego stosowania się do ich poleceń. Cel: pożądana, a nie wymuszona kultura przywództwa. Pracownicy XXI wieku nie chcą ograniczać się do wykonywania rozkazów. Pokolenie Y chce być inspirowane i oczekuje, że jego liderzy zapewnią mu większą samodzielność, mając przy tym jasną wizję uaktywnienia swojego pełnego potencjału dla siebie samych i ich firmy. Pracownicy z tego pokolenia chcą brać udział w wielkich osiągnięciach.

W dzisiejszym coraz bardziej umiędzynarodowionym i zmiennym środowisku biznesowym menedżerowie muszą dostosować swoje umiejętności przewodzenia do różnych kultur i granic w stale zmieniającym się kontekście.

Najważniejszym narzędziem przywództwa staje się umiejętność odpowiedzi na pytanie DLACZEGO, a dopiero później JAK i CO.

Niektóre korzyści, jakie klienci uzyskują dzięki naszej współpracy (only in English available):

Nasze programy główne: szkolenia gustavkäser mają w zamierzeniu obrazować wysoce praktyczny pogląd na jeden z najbardziej dziś naglących współczesnych problemów biznesowych: w jaki sposób korzystać ze współpracy i przywództwa w złożonym, transgranicznym, wielokulturowym kontekście?

 
icon sales
SALES PERFORMANCE

Od USP do UBR

Dlaczego klienci mieliby od Ciebie kupować?

Klienci XXI wieku nie kupują już samych produktów i usług. Chcą być częścią opowieści i uczestniczyć w pewnym procesie tworzenia. Ich cel: wyprzedzić innych... przy pomocy twoich produktów i/lub usług!

Personel sprzedaży musi wykazać się elastycznością i gotowością do sprostania codziennym wyzwaniom wynikającym z roli pośrednika między wirtualną pozycją rynkową ich firmy a jej klientami i ich rzeczywistymi potrzebami i problemami (only in English available).

Nasze programy główne: szkolenia gustavkäser mają w zamierzeniu obrazować wysoce praktyczny pogląd na jeden z najbardziej dziś naglących współczesnych problemów biznesowych: w jaki sposób korzystać ze sprzedaży w złożonym kontekście wspartym technologiami cyfrowymi?

 
icon crossfunctional
Crossfunctional Skills

Szkolenie nieszablonowe

Gdy współpraca wielu zespołów w firmie staje się normą, często z pomocą przychodzi co najmniej funkcjonalna wiedza na temat dodatkowych kompetencji, które dodają wartość do organizacji. Jednak ze względu na problemy wynikające z indywidualnych stylów uczenia się, pracy na odległość i presji czasowej spowodowanej codziennymi obowiązkami zawodowymi pojawia się pytanie, jak można rozwinąć umiejętności wielostanowiskowe?
Jako fachowcy w dziedzinie komunikacji i zmiany zachowań, jesteśmy zdania, że odpowiedzią jest zarówno szkolenie indywidualne, pozwalające uzyskać pełniejszy wgląd w działania przedsiębiorstwa, jak i środowiska szkoleniowe firmy.

Dzięki naszym programom możemy „obsłużyć obie strony tego medalu”.

Nasze programy główne: szkolenia gustavkäser mają w zamierzeniu obrazować wysoce praktyczny pogląd na jeden z najbardziej dziś naglących współczesnych problemów biznesowych: jak komunikować się z innymi i korzystać ze zmiany w szybko ewoluującym kontekście połączonym z dużymi oczekiwaniami?

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.