icon culture
CULTURE & CHANGE

Uživati v spremembi – v močnem kulturnem kontekstu.

“Kultura ima za zajtrk strategijo.” (P. Drucker). Hitrost in kakovost sprememb v današnjem gospodarstvu, kot je npr. digitalna transformacija, za podjetja in posameznike predstavlja nove zahteve. Rezultati globalnih raziskovalnih programov so pokazali, da je večina podjetij in s tem posameznikov obtičalo v preteklosti. Podjetjem je težko priti tja, kamor bi morala, če njihovi vodje ne znajo in ne pokažejo poti. Analitične prednosti in poslovne sposobnosti lahko vodijo do želene spremembe samo, če jih združimo s spremembo globoko-zakoreninjenega vedenja (kultura).

Nekatere koristi naših strank, pridobljene z našim sodelovanjem (only in English available):

Naši glavni programi: treningi gustavkäser so zasnovani tako, da vam omogočijo izredno praktični pogled na eno od največjih težav v današnjem poslovnem svetu: kako uživati v sodelovanju in dodati vrednost v vedno večjem kontekstu "kaj imam od tega jaz"?
Katera je korporacijska kultura, ki bo vašemu poslu dala stabilnost, potrebna za soočanje s prihajajočimi spremembami?

 
icon management
Leadership & Management

Učinkoviti vodje niso vedno močni vodje.

Za managerje in vodje je potrebno, da pridobijo novo ozaveščenost, da lahko vplivajo na ljudi okoli sebe, da jim bodo prostovoljno sledili. Cilj: želena in neprisiljena vodstvena kultura. Zaposleni v 21. stoletju ne želijo zgolj izvrševati ukazov. Generacija Y želi biti navdihnjena in od svojih vodij pričakuje močan pristop z jasno vizijo, aktivirati njihov poln potencial - zase in za njihovo podjetje. Želijo biti del velikih dosežkov.

V današnjem vedno večjem mednarodnem in spremenljivem poslovnem okolju morajo managerji prilagoditi svoje sposobnosti tako, da znajo voditi medkulturno in čezmejno v nenehno spreminjajočem se kontekstu.

Znati odgovoriti na ZAKAJ, postane najpomembnejše orodje za vodenje, veliko prej kot odgovor na KAKO in KAJ.

Nekatere koristi naših strank, pridobljene z našim sodelovanjem (only in English available):

Naši glavni programi: treningi gustavkäser so zasnovani tako, da vam omogočijo izredno praktični pogled na eno od največjih težav v današnjem poslovnem svetu: kako uživati v vodenju in upravljanju v kompleksnem, čezmejnem, večkulturnem kontekstu?

 
icon sales
SALES PERFORMANCE

OD USP do UBR

Zakaj bi naj stranke kupovale pri vas?

Stranke v 21. stoletju ne kupijo več zgolj izdelkov in storitev. Želijo si pripadati zgodbi in sodelovati pri določenem procesu kreacije. Njihov cilj: biti v prednosti ... s pomočjo vaših izdelkov in/ali storitev!

Prodajno osebje mora biti agilno in pripravljeno zadovoljiti dnevne izzive, s katerimi se soočajo kot človeški vmesnik med virtualnim položajem na trgu in vašimi strankami z njihovimi resničnimi potrebami in izzivi (only in English available).

Naši glavni programi: treningi gustavkäser so zasnovani tako, da vam omogočijo izredno praktični pogled na eno od največjih težav v današnjem poslovnem svetu: kako uživati v prodaji v kompleksnem, digitalno podprtem kontekstu?

 
icon crossfunctional
Crossfunctional Skills

Trening zunaj okvirjev

Ko je sodelovanje med več skupinami znotraj podjetij že stalna praksa, je pogosto zelo koristno, če imate vsaj funkcijsko znanje dodatnih kompetenc, s katerimi lahko dodate vrednost organizaciji. Toda kako lahko nekdo, glede na izzive posameznih učnih slogov, oddaljene delovne sile in časovnih pritiskov dnevnih poslovnih odgovornosti, razvije navzkrižne sposobnosti?
Kot strokovnjaki na področju komunikacije in vedenjskih sprememb verjamemo, da je odgovor tako v individualnem treningu, s katerim se naučimo razviti bolj popoln pogled na posel, kot tudi v učnih okoljih podjetja.

Z našimi programi lahko zadovoljimo obe strani.

Naši glavni programi: treningi gustavkäser so zasnovani tako, da vam omogočijo izredno praktični pogled na eno od največjih težav v današnjem poslovnem svetu: kako sodelovati z drugimi in uživati v spremembi v hitrem in pričakovanj polnem kontekstu?

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok