SALES PERFORMANCE

Kontynuacja treningu Sprzedaż
Opanowanie złożoności

Cel

Stałe i spójne polepszanie osobistej:

 • kompetencji sprzedaży
 • kompetencji społecznej
 • kompetencji metodycznej

Grupa docelowa

Szkolenie to stanowi kontynuację podstawowego szkolenia gustavkäser ze sprzedaży. Uczestnicy pogłębiają wcześniej zdobytą wiedzę, aby dodatkowo rozwinąć posiadane umiejętności i zwiększyć swój wpływ.

Zawartość

Kompetencja sprzedaży

 • Zachowania zorientowane na cele poszczególnych etapów procesu sprzedaży
 • Opracowanie strategii przekonywania w różnych sytuacjach sprzedaży

Kompetencja społeczna

 • Analiza uczestników pod kątem ich osobistych silnych i słabych stron. Informacje zwrotne o ich wpływie na innych (obraz siebie w oczach własnych i innych)
 • Opracowanie punktów wyjścia i strategii ustalania typów klientów oraz odpowiedniego przystosowywania się do nich w optymalny sposób
 • Polepszanie umiejętności budowania i intensyfikowania osobistych relacji z innymi
 • Poznawanie własnych preferencji behawioralnych metodą empiryczną

Kompetencje metodyczne

 • Metodyczne postępowanie przy przygotowywaniu i prowadzeniu negocjacji
 • Rozwijanie strategii pozytywnego myślenia i wdrażanie ich w kontaktach z klientami
 • Strategie metodologiczne w złożonych sytuacjach sprzedaży
 • Aspekty postrzegania i podejmowania decyzji

Metody dydaktyczne

 • Intensywne szkolenie o charakterze praktycznym
 • Ćwiczenia, odgrywanie ról poruszające ww. treści
 • Analiza i coaching w bieżących sytuacjach praktycznych
 • Przejście od teorii do praktyki poprzez ustalanie celów i sprawozdania uczestników z praktycznych zastosowań
 • Osobisty plan działań i jego realizacja
 • Opracowanie procedur najlepszych praktyk

 

Ścieżka szkoleniowa gustavkäser:

LerrningJourney

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.