LEADERSHIP & MANAGEMENT

Kontynuacja treningu Zarządzanie
Zwiększenie wydajności

Cel

Stałe i spójne polepszanie osobistej:

 • kompetencji przywódczej
 • kompetencji społecznej
 • kompetencji metodycznej

Grupa docelowa

Szkolenie to stanowi kontynuację podstawowego szkolenia gustavkäser z zarządzania. Uczestnicy pogłębiają wcześniej zdobytą wiedzę, aby dodatkowo rozwinąć posiadane umiejętności i zwiększyć swój wpływ.

Zawartość

Kompetencja przywódcza

 • Menedżer jako „reformator” i czynnik motywujący zorientowany na zespół
 • Opracowanie strategii przekonywania w różnych sytuacjach przywództwa

Kompetencja społeczna

 • Analiza uczestników pod kątem ich osobistych silnych i słabych stron. Informacje zwrotne o ich oddziaływaniu na innych (obraz siebie w oczach własnych i innych)
 • Opracowanie punktów wyjścia i strategii ustalania typów innych osób oraz odpowiedniego przystosowywania się do nich w optymalny sposób
 • Strategie przekonywania w negocjacjach, prezentacjach i moderacji
 • Poznawanie własnych preferencji behawioralnych metodą zorientowaną na doświadczenia, z elementami rozrywki

Kompetencje metodyczne

 • Ogólne spojrzenie na złożone problemy i sytuacje decyzyjne
 • Metodyczne postępowanie w negocjacjach, prezentacjach i mediacji
 • Stosowanie technik kreatywnych w sposób praktyczny
 • Aspekty postrzegania i podejmowania decyzji

Metody dydaktyczne

 • Intensywne szkolenie o charakterze praktycznym
 • Ćwiczenia, odgrywanie ról poruszające ww. treści
 • Analiza i coaching w bieżących sytuacjach praktycznych
 • Przejście od teorii do praktyki poprzez ustalanie celów i sprawozdania uczestników z praktycznych zastosowań
 • Osobisty plan działań i jego realizacja
 • Opracowanie procedur najlepszych praktyk

 

Ścieżka szkoleniowa gustavkäser:

LerrningJourney

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.