LEADERSHIP & MANAGEMENT

Zarządzanie szansami
Radzenie sobie z alternatywami

Cel

 • Rozpoznawanie i wykorzystywanie szans
 • Analizowanie złożonych informacji w sposób strategiczny i adekwatny do stanowiska
 • Zyskanie poczucia bezpieczeństwa przy rozwiązywaniu problemów w złożonych sytuacjach

Grupa docelowa

Dyrektorzy zarządzający, liderzy projektów i menedżerowie każdego szczebla

CZawartośćontent

Wyraźne rozpoznawanie decyzji zorientowanych na przyszłość i ich wdrażanie w konsekwentny sposób:

 • Człowiek jako element sytuacji decyzyjnej: znaczenie nastawienia, wiedzy, wyobraźni i kreatywności
 • Otwarcie i zamknięcie jako podstawowa zasada rozwiązywania problemów
 • Jak prawidłowo analizować informacje?
 • Jak podejmować najlepsze wybory w sposób zorientowany na stanowisko i cel?
 • Jak sprawdzać przekazane informacje w sposób ułatwiający podejmowanie decyzji?
 • Metody podejmowania decyzji: opracowanie matrycy decyzyjnej
 • Kontrolowanie decyzji: radzenie sobie z niepewnością i ryzykiem
 • Wizualizacja sytuacji decyzyjnych
 • Metodyczne postępowanie w grupach projektowych: Jak uczynić konferencję (warsztaty, dyskusję itd.) efektywnym narzędziem?
 • Podtrzymywanie decyzji bez rozpętywania wielkich konfliktów
 • Przekonujące prezentowanie decyzji

Metody dydaktyczne

 • Intensywne szkolenie o charakterze praktycznym
 • Ćwiczenia, odgrywanie ról poruszających ww. treści
 • Analiza i coaching w bieżących sytuacjach praktycznych
 • Przejście od teorii do praktyki poprzez ustalanie celów i sprawozdania uczestników z praktycznych zastosowań
 • Osobisty plan działań i jego realizacja
 • Opracowanie procedur najlepszych praktyk

 

Ścieżka szkoleniowa gustavkäser:

LerrningJourney

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.