Leadership & Management

Endringsledelse
Håndtere alternativer

Formål

 • Gjenkjenne og realisere muligheter
 • Analysere kompleks informasjon på en strategisk og funksjonell måte
 • Bli sikker i problemløsning i vanskelige situasjoner

Målgruppe

Administrerende direktører, prosjektledere, samt ledere på alle nivå

Innhold

Kunne ta fremtidsorienterte avgjørelser og gjennomføre dem:

 • Mennesket som del av en beslutning: betydningen av holdning, kunnskap, fantasi og kreativitet
 • Innledning og avslutning som et grunnleggende prinsipp for å løse problemer
 • Hvordan analysere informasjonen riktig?
 • Hvordan gjøre det beste valget på en funksjonell og målrettet måte?
 • Hvordan sjekke beslutningsmaler?
 • Beslutningstakelsesteknikker: Utarbeide en beslutningsmatrise
 • Beslutningskontroll: Håndtere usikkerheter og risikoer
 • Visualisere beslutningssituasjoner
 • Metodisk prosedyre i prosjektgrupper: Hvordan gjøre en konferanse (workshop, diskusjon etc.) til et effektivt verktøy?
 • Gjennomføre avgjørelser uten å skape store konflikter
 • Overbevisende beslutningstakerpresentasjoner

Didaktikk

 • Praksisorientert intensiv trening
 • Øvinger, rollespill for å dekke innholdet over
 • Analysering og coaching av nåværende praktiske situasjoner
 • Overgang fra teori til praksis med målsetting og deltakernes praksisrapporter
 • Personlig handlingsplan og gjennomføring
 • Utvikling av beste praksisprosedyrer

 

gustavkäser læringsvei:

LerrningJourney

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.